Lukijalta

Lukijalta

Hyvinvointiyhtymä aggressiivinen perinnässä, tyly hädässä

Päijät-Hämeen täysi-ikäisistä asukkaista lähes joka kymmenes on maksuhäiriö-listalla. Pikavippifirmoilla on näihin lukuihin varmaan oma osuutensa, mutta merkittävin tekijä lienee hyvinvointiyhtymän aggressiivinen sekä laiton asiakasmaksujen perintä yli 30 000 vuosittaisella perintälaskullaan. Perintäyhtiötä ei voida käyttää perinnässä teknisenä toimijana, kuten Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on Intrum -perintäyhtiötä käyttänyt. Tämä on perintälain vastainen menettely, sillä perintä tulisi järjestää yhtymän itsensä toimesta ulosottoviranomaista käyttäen.

Asiakasmaksulain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Tästä mahdollisuudesta ei asiakkaille ole tiedotettu, eikä saamieni lukuisten palautteiden mukaan viranhaltioillakaan ole tietoa tai sitten he vain teeskentelevät tietämätöntä. Mutta yhtä kaikki, asiakasmaksulakia rikotaan systemaattisesti.

Tein hyvinvointiyhtymän perintämenettelystä valtuustoaloitteen yhdessä muutaman valtuutetun kanssa. Siinä vaadimme muutosta perintämenettelyyn vastaamaan perintälakia ja asiakasmaksulakia ja kaupunginhallitusta käyttämään asian korjaamiseksi omistajaohjaustoimia hyvinvointiyhtmän valtuutettuihin. Esitys kaatui selvin numeroin monen kansanedustajaehdokkaankin ummistaessa silmänsä vilpilliseltä menettelyltä. Näin, vaikka kaupunginlakimieskin totesi, että yhtymän perintäasiat eivät mene ehkä pykälien mukaan.

Aggressiivinen perintä ei ole ainoa ihmisten pahoinvointia lisäävä käytäntö hyvinvointiyhtymän toiminnassa. Kelan myöntämän perustoimeentulon lisäksi kunnat voivat myöntää ennaltaehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea muun muassa asiakkaan äkilliseen taloudellisen tilanteen heikkenemiseen. Päijät-Hämeessä kunnat ovat ulkoistaneet tämän toiminnan hyvinvointiyhtymälle. Yhtymä ei ole tiedottanut mitenkään tästä mahdollisuudesta ihmisille ja tyrmää perusteettomasti toimeentulotuen. Piittaamattomuuden ja törkeyden huippu on asiakkaan minulle toimittama hylkypäätös, jossa hänet ohjataan kerjuulle leipäjonoon toteamuksella, että ”ensisijaista on ruokajakelut, joita toimii Lahden alueella”.

Esitys kaatui selvin numeroin monen kansanedustaja-ehdokkaankin ummistaessa silmänsä vilpilliseltä menettelyltä.
Seppo Korhonen

Suosittelemme