Lukijalta

Lukijalta

Toivoisimme lisää keskustelua Vesijärvenkadun ongelmien ratkaisuvaihtoehdoista

Kaupungin projektipäällikkö Riitta Niskanen muistuttaa, että Vesijärvenkatu koetaan vaaralliseksi, meluisaksi ja epäviihtyisäksi. Keskustelu kadun mahdollisista muutoksista herättää vilkasta keskustelua.

Kiitos mielenkiintoisesta jutusta ja nettikyselystä Vesijärvenkadun kokeiluun liittyen (Uusi Lahti 26.9.).

Julkinen keskustelu ajankohtaisesta aiheesta on arvokasta. Me suunnittelijat jäimme kuitenkin miettimään, tuliko kyselyssä riittävästi esiin se, miksi kokeilua on lähdetty ideoimaan.

Kokeilussa on kyse Vesijärvenkadun ongelmien ratkaisemisesta.

Vesijärvenkatu koetaan nykyisellään vaaralliseksi, sillä pyöräilijät ja jalankulkijat kulkevat ristikkäin samalla katuosuudella. Pyöräilyn odotetaan vain vilkastuvan, sillä Vesijärvenkatu on kaupungin läpäisevä pyöräväylä Niemen kampukselle.

Ongelmat jäävät ratkaisematta, jos Vesi-29järvenkadulle ei tehdä mitään.

Kovat ajonopeudet ja leveä ajorata aiheuttavat niin ikään turvattomuuden tunnetta, ja kadunylitykset koetaan vaarallisina.

Vesijärvenkatu koetaan myös meluisaksi. Melulaskentojen mukaan Veskulla tulisi jo nyt tehdä melunsuojaustoimenpiteitä, mikä keskustan alueella tarkoittaa muun muassa ajonopeuksien laskemista.

Autojen pysäköinti katupuiden väliin on nykyisellään vaikeaa, eikä pyöräpysäköintipaikkoja ole.

Selvityksen mukaan Vesijärvenkadun yrittäjät kokevat, ettei katu tällaisenaan palvele heitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vesijärvenkadun ilmanlaatu koetaan huonoksi.

Mittausten mukaan typpidioksidipitoisuudet kohoavat kylminä vuodenaikoina ja varsinkin kevättalvella ilmanlaatu luokitellaan tyydyttävälle tai välttävälle tasolle.

Vesijärvenkatu koetaan yleisesti epäviihtyisäksi, sekä oleskelutilojen että katukalusteiden osalta puutteelliseksi.

Ongelmat jäävät ratkaisematta, jos Vesijärvenkadulle ei tehdä mitään.

Toivoisimme lisää keskustelua ratkaisuvaihtoehdoista.

Riitta Niskanen

Suosittelemme