Lukijalta

Lukijalta

Lahti irti korruptiosta?

Lahden kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa tehtiin historiallinen päätös korruption vastaisessa taistelussa. Kaupunginhallituksen vastausta vuoden 2017 arviointikertomukseen täydennettiin päätöksellä kaupungin hallintoa ja toimintaa ohjaavien eettisten periaatteiden ja korruption vastaisen toimintaohjelman laatimisesta. Pohjustin päätöstä valtuutetuille edeltä käsin lähettämälläni vetoomuksella ryhtyä toimiin kaupungin tarkastuslautakunnan jo vuosia sitten esittämässä asiassa.

Toimintani tuotti tulosta, vasurit asettuivat tukemaan esitystäni jo aiemmin ja ratkaiseva liikahdus tapahtui demariryhmässä ennen valtuuston kokousta. Ilomielin kannatin valtuustossa demariryhmän puheenjohtajan valtuustossa asiasta tekemää esitystä, jonka valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Kaupunginhallitus oli aiemmin yksimielisesti tyytynyt vain luonnehtimaan, että korruptio on rikoslain mukaan rangaistavaa ja rakenteellinen korruptio puolestaan on epäasiallista, mutta ei välttämättä rangaistavaa. Kuntaliiton korruptiomääritelmä on laajempi. Sen mukaan korruptio voi olla lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa. Esiintymismuotoja voi olla rikoksiksi helposti ymmärrettävät teot, kuten esimerkiksi lahjukset, virka-aseman väärinkäyttö, petos, kavallus.

Kuntaliiton määritelmän mukaan korruptiota ovat lisäksi muun muassa myös hyvävelijärjestelmä, suosikkijärjestelmät, huonon hallinnon suojelu ja salailu, lakien ja määräysten kiertäminen, tosiasioiden vääristely, velvollisuuksien laiminlyönti, välinpitämätön johtamistyö sekä epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin.

Kaupunginhallitus ei vastauksessaan nähnyt korruptiota Lahden ongelmaksi.

Kaupunginhallitus ei vastauksessaan nähnyt korruptiota Lahden ongelmaksi. Konsernipalvelujen lausuntoon vedoten se jopa äityi väittämään, ettei tarkastuslautakunta ole esittänyt konkreettisia esimerkkejä rakenteellisesta korruptiosta, vaikka arviointikertomuksessa niitä oli esillä peräti seitsemän tapausta.

Kaikkia seuraavia tapauksia yhdistää se, että ne sopivat Kuntaliiton määrittelemän korruption piiriin: Ääni Company oy, Ellun Kanat oy, Vuohelan Herkku oy, Spatium Toimitilat oy, Konserttitalon ja Asemapäällikön talon kaupat sekä Liipolan monitoimitalon avustuslaiminlyönti ja siihen liittyvä jälkien peittely, johon kaupungin konsernipalvelut ja tilakeskus syyllistyivät.

Korruption juuret ovat kuntien päätöksenteossa olleet syvällä maaperässä ja Lahdessa ehkä keskimääräistä syvemmällä. Siksi onkin tärkeää, että Lahden kaupungin eettisten periaatteiden ja korruptionvastaisen toimintaohjelman laatimiseen osallistuvat muutkin kuin huonoa hallintoa ylläpitäneet ja salailleet tahot.

Lahtelaisina asiantuntijoina voisivat toimia mm. kaupungin sisäinen tarkastus ja reviisori. Valmistelussa tulee hyödyntää Kuntaliiton ja oikeusministeriön korruptionvastaisen yhteistyöverkoston asiantuntemusta. Lahti voi halutessaan toimia ensimmäisten kuntien joukossa malliesimerkkinä eettisten periaatteiden ja korruption vastaisen toiminnan airuena. On myös olemassa vaara, että koko hankkeesta leivotaan sisällyksetön läsähtänyt pannukakku, mutta sitähän me emme halua?

Seppo Korhonen

Suosittelemme