Lukijalta

Lukijalta

Väärin tarkastettu

Lahden kaupunginvaltuuston oikeistolaisimmat pahoittivat mielensä tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksesta. Eniten mielensä pahoittaneiden mielestä tarkastuslautakunta tarkasti sellaistakin, mikä sen toimivaltaan ei kuulunut. Perusteluina esitettiin, että lautakunnan pitää pitäytyä vain valtuuston asettamien tavoitteiden tarkastamisessa. Muu tarkastaminen nähtiin jopa lain vastaisena.

Ihan veronmaksajan mielenkiinnosta tutkin asiaa. Tulin siihen tulokseen, että sen mukaan, mitä Kuntaliitto 21.12.2016 lausuu kunnan tarkastuslautakunnan tehtävistä, Lahden tarkastuslautakunta on toiminut velvollisuuksiensa mukaisesti ja pysynyt toimivaltansa puitteissa.

Outoa olisi, jos sen kaltaiset virheet ja menettelyt, joista lautakunta raportoi, olisi sivuutettu joko kokonaan tai jätetty sisäisen valvonnan selvitysten varaan, kun otetaan huomioon, että sisäinen valvonta on toimivalle johdolle alisteinen ja sen apuväline.

Sisäisen valvonnan toimintaa voi hyvin kritisoida, kun yksi ja sama virasto, Tilakeskus, on jatkuvasti esillä ilman, että mitään parannusta näyttää tapahtuneen. Ilmeisesti Tilakeskuksen runsaat selitykset ovat riittäneet sisäiselle valvonnalle ja toimivalle johdolle.

Edellisen kerran muistan, että tarkastulautakuntaa ja tarkastustointa vastaan hyökättiin muutama vuosi sitten, kun orkesterin intendentin etu ja kaupungin etu menivät ristiin.

Tuolloinkin tarkastustoimi oli oikeassa. Jupakan lopputuloksena intendentti siirrettiin muihin töihin odottamaan eläkkeelle pääsyä, ja kaupunki palkitsi hänet arvonimellä.

Jään mielenkiinnolla odottamaan, mihin nyt päädytään.

Eero Laine

Suosittelemme