Lukijalta

Lukijalta

Launeen kirjaston tilanteesta

Launeen kirjaston tulevaisuus puhuttaa jälleen kerran. Kuva: Katja Luoma

Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, olette muotoillut ensi vuoden talousarvioesityksessänne seuraavasti koskien Launeen kirjastoa.

Sivulla 18: Kirjasto- ja tietopalveluiden palveluverkko ja toimipisteiden palvelut päivitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja, kuten itsepalvelumalli, kirjojen nouto- ja palautuspisteitä. mm. monitoimitaloissa, lähikirjastoissa tai muussa palvelupisteessä.

Sivulla 58: Launeen kirjasto tarvitsee uudet tai nykyiset saneeratut tilat huonokuntoisten, ahtaiden ja toimimattomien tilalle. Launeen kirjaston korjaussuunnitelman yhteydessä päivitetään kirjastoverkkosuunnitelma.

Me allekirjoittaneet haluamme että avaatte tekstiä tarkemmin ja kerrotte mikä on Launeen kirjaston tulevaisuus? Pyydämme, että vastaatte seuraaviin kysymyksiin:

Kuka päättää Launeen kirjaston korjaussuunnitelmasta?

Sisältyykö kirjastoverkkosuunnitelman päivitykseen nykyisten toimipisteiden lakkautuksia tai siirtoja muihin toimitiloihin, henkilökuntamäärän vähentämistä tai palvelujen heikentämistä nykyisestä?

Otetaanko esittämänne uudet toimintatavat käyttöön nykyisten palveluiden rinnalle täydentämään niitä, vai onko uusilla toimintatavoilla tarkoitus korvata nykyisiä palveluita, tiloja tai asiantuntevaa henkilökuntaa?

Millä tavalla alueen asukkaita osallistetaan kirjastopalveluiden päivittämisen suunnittelussa?

Mikäli kirjastoverkkosuunnitelman päivitykseen sisältyy nykyisten toimipisteiden lakkautuksia tai siirtoja muihin toimitiloihin, mitä käyttöä on suunniteltu nykyisille tiloille?

Helena Juutilainen

Suosittelemme