Lukijalta

Lukijalta

Luominen vai evoluutio?

Kiitos Timo Hennalalle luomisaiheen ottamisesta esille (UL 7.10).

Todettakoon aluksi, että luonnonvalintaa ja muuntelua todella tapahtuu, mutta ne ovat eri asia kuin alkusolusta-ihmiseksi teoria. Evolutionistit sotkevat usein nämä kaksi asiaa, joista vain ensimmäinen on todistettu.

Miksi sitten uskoa luomiseen? Tähän on hyvät syyt kuten elämän synty. Jos elämän synty itsestään olisi tosiasia, tulisi se osoittaa todeksi. Asian puolesta ei ole kuitenkaan yhtään todistetta. Tosi tiede osoittaa, että vain elämä saa aikaan elämää eikä tähän sääntöön ole löydetty yhtään poikkeusta. Tämä viittaa Luojaan, ei elämän syntyyn itsestään.

Entä asteittainen kehitys alkusolusta? Jos se on totta, tulisi se havaita fossiileissa, mutta sitä ei ole havaittu. Maailman ehkä tunnetuin paleontologi Stephen J. Gould on lausunut: ”En halua millään tavalla halventaa asteittaisen evoluutionäkemyksen potentiaalista pätevyyttä. Haluan vain huomauttaa, ettei sitä ole koskaan havaittu kallioissa” (The Panda’s Thumb). Samoin Niles Eldredge on sanonut: ”Me paleontologit olemme sanoneet, että elämän historia tukee kertomusta asteittaisista sopeutumista edistävistä muutoksista, vaikka koko ajan tiedämme, ettei se tue sitä.”

Jos elämän synty itsestään olisi tosiasia, tulisi se osoittaa todeksi.

Darwin itsekään ei voinut antaa esimerkkejä lajimuutoksista. Niitä ei ole edes hänen kirjassaan Lajien synty. Hän mainitsi eräässä kirjeessään: ”Olen itse asiassa väsynyt kertomaan ihmisille, etten väitä esittäväni suoraa todistusaineistoa yhden lajin muuttumisesta toiseksi lajiksi, vaan uskon tämän näkemyksen pääasiallisesti olevan oikea siksi, että niin monia ilmiöitä voidaan sen avulla ryhmitellä ja selittää.” Christopher Booker, Times-lehden kirjoittaja viittasi aikanaan samaan: ”On perin ironista, että kirja, joka on tullut tunnetuksi siitä, että se selittää lajien synnyn, ei selitäkään sitä millään tavoin.”

Luomisen puolesta puhuu siis kaksi selvää asiaa: elämän synty itsestään on havaittu mahdottomaksi ja asteittaista kehitystä ei ole koskaan havaittu. Niiden perusteella on hyvät syyt uskoa luomiseen.

Lisäksi ajoitus tukee lyhyitä ajanjaksoja. Esim. radiohiiltä, jonka virallinen puoliintumisaika on 5730 vuotta, on tavattu dinosauruksista (http://newgeology.us/presentation48.html). Myöskään ei ole löydetty yhtään sellaista kivihiiltä, josta puuttuu radiohiiltä (Lowe, D.C., Problems assosiated with use of coal as of source of 14C free background material, Radiocarbon 31(2):117-120, 1989). Nämä havainnot viittaavat tuhansiin, ei miljooniin vuosiin.

Timo mainitsi myös, että ”kukaan ei tiedä mitään varmaa tuonpuoleisesta.” Tämä ei pidä paikkaansa Jeesuksen sanojen valossa, koska hän väitti toisin (Joh 8:23,24): ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” Nämä sanat ovat tietysti totta tai valhetta ja jokaisen on itse harkittava, kannattaako niihin uskoa.

Jari Iivanainen

Suosittelemme