Lukijalta

Lukijalta

Totuuden jälkeisen ajan arvokeskustelu

Sivistystä, jopa sivistysvaltion käsitteitä, on Suomessa pidetty elitistisenä hienosteluna. Ne ovat ikään kuin ahtaalle rajoitetulle ”kirjaviisaille” tai ”sivistyneistölle” tarkoitettuja ylellisyystavaroita.

Tällöin unohtuu helposti, että kaikki suomalaiset ovat ilmaisen peruskoulun käytyään saaneet nauttia sivistyksen hedelmistä. Sivistyksen eettinen ulottuvuus ympäröi meitä kaikkia suomalaisia. Tosiasia on, että sivistys on positiivisessa vuorovaikutuksessa toimeliaan talouselämän kanssa. Sivistyksen edistäminen vaatii aina taloudellisia panoksia. Mutta samalla ”henkinen pääoma” on luonut perustaa suomalaiselle elinkeinoelämälle. Tämän rahallista arvoa ei voi mitata!

Somessa aiheutui kohu, kun suomalainen eversti uskalsi arvostella muutamia televisiosarjoja ja kyseenalaistaa tätä puppua, jota meille syötetään. Tästä olisi ollut helppo jatkaa ja haastaa pupun tuottajien arvot ja kyseenalaistaa ne.

Vuonna 1999 vahvistutetussa Suomen perustuslaissa on säädetty kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä mielipiteenvapauteen. Mutta olemmeko me suomalaiset lain edessä tasa-arvoisia? Kuka pienyrittäjä tai tavallinen Matti Suomalainen uskaltaa lähteä moneksi vuodeksi käräjöimään rikkaita vakuutusyhtiöitä tai yrityksiä vastaan, jos jutun hävitessään joutuu elinikäiseen velkavankeuteen. Näitä esimerkkejä on paljon!

Suomalainen yhteiskunta polarisoituu ja on muuttumassa yhä enemmän amerikkalaisemmaksi.

Suomen nousu ja menestys on perustunut vahvaan sivistysperintöön ja sen uudistumiseen. Erilaisista tilastoista olemme voineet lukea, että tasa-arvossa olemme maailmassa toisia. Meillä ei onneksi ole vielä suuria ongelmia korruption eikä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, mutta nepotismi ja ”hyvävelijärjestöt” nakertavat kuitenkin arvopohjaamme.

Jokaiselle maalle ovat tärkeitä vapaat yliopistot ja tiedelaitokset, jotka tuottavat maamme päättäjille monipuolista, puolueetonta ja ajantasaista tietoa. Nyt tämä on vaarantumassa, jos yliopistot muuttuvat maksullisiksi.

Me tarvitsemme monipuolista ja humanistista tieteen, taiteen ja sivistyksen kunnioitusta erityisesti nyt, kun kamppailemme epäeettisten ja epäoikeudenmukaisten vaarallisten lieveilmiöiden kanssa. Yhteiskuntamme rapautuu, ellei se kykene puuttumaan koulukiusaukseen, liikenneraivoon, somen vihaposteihin tai suoranaiseen valehteluun ja totuuden vähättelyyn. Suomalainen yhteiskunta polarisoituu ja on muuttumassa yhä enemmän amerikkalaisemmaksi. Rikkaat voivat rangaistuksetta siirtää varojaan veroparatiiseihin, koska nykyinen markkinaliberalismi mahdollistaa kaiken.

Me suomalaiset olemme pelkojen ja syyllistämisen alhossa, jossa itsekkyys, syyllistäminen, syrjäytyminen ja vanhusten huono kohtelu lisääntyy. Julkisella arvokeskustelulla, jota käytäisiin mahdollisimman laajalla rintamalla, voisimme oppia muuttamaan kulutustottumuksiamme ja pyrkiä kestävään kehitykseen. Vaihtoehtona on olla välinpitämätön ilmastonmuutokselle ja tieteellisille toisasioille ja kaataa kaikki tulevien sukupolvien harteille.

Juhani Melanen

Suosittelemme