Lukijalta

Lukijalta

Oppimisen tuki

Sivistyslautakunta käsitteli 14.3. kokouksessaan oppimisen tuen suunnitelmaa, saaden alkuun usean tunnin selvityksen ja tarkennuksen lautakunnan esittämiin kysymyksiin. Suunnitelmaa on käsitelty useiden kuukausien aikana seminaareissa ja lautakunnan kokouksissa. Tammikuun kokouksessa esittelijä veti esityksen pois ja lautakunta antoi ohjeistuksia, miten suunnitelmaa tulisi viedä eteenpäin.

Esitystä oli parannettu ja otettu huomioon asioita mistä lautakunta oli huolissaan saatujen yhteydenottojen perusteella. Jostain syystä on syntynyt käsitys että kaupunkitasoiset erityisen tuen ryhmät tulevat jäämään kokonaan pois, mutta niin ei ole, vaan niitä tulee edelleen jäämään. Erityisen tuen alueelliset ryhmät tulevat jäämään pohjoiselle palvelualueelle neljään kouluun, itäiselle palvelualueelle seitsemään kouluun ja eteläiselle palvelualueelle seitsemään kouluun. Näissä useammassa koulussa on useampi kuin yksi ryhmä riippuen tuen tarvitsijoiden määristä. Lisäksi annetaan erityistä tukea osa-aikaisena kaikilla kolmella palvelualueella. Oppilaalle tullaan antamaan erityistä tukea hänen omassa lähikoulussa, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Nyt on oppilaita jotka eivät ole saaneet minkälaista tukea omassa koulussaan tarpeesta huolimatta, koska pienryhmiin ei ole mahtunut. Lisäksi vanhan palvelurakenteen keskitetyissä erityisen tuen ryhmissä järjestetään opetusta neljässä koulussa vuosina 2017-2018.

Lautakunta voi tehdä uusia päätöksiä jos käytäntö osoittaa että jotain pitää muuttaa. Lisäksi lautakunta sai selvityksen niistä oppilaista jotka tarvitsevat erityisen tuen opetusta lähikoulussa, sekä selvityksen erityisen tuen oppilaiden kouluvaihdoksista. Myös saatiin selvitys erityisluokanopettajien resurssien siirroista. Nykyisellä järjestelmällä oppilas on saattanut joutua vaihtamaan erityisluokkaa useita kertoja oppivuotensa aikana, nyt pyritään siihen että oppilas pystyisi saamaan erityistä tukea hänen omassa lähikoulussaan.

Lautakunnan kokoukseen mentäessä olimme käyneet keskustelua kielellisiä erityisvaikeuksia erityistä tukea saavista oppilaista, että tulevatko he saamaan omalla alueellaan riittävästi tukitoimia, mutta nyt se järjestetään omassa lähikoulussa. Tuli esille että kielellistä erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on jäänyt ilman tukea tarpeesta huolimatta, kun on keskitetyt pienryhmät. Tarkoituksena on jokaisen erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tasavertainen kohtelu käy hän koulua missä palveluverkko alueella vaan. Selvityksien jälkeen päädyimme hyväksymään päätösesityksen kuten enemmistö lautakunnan jäsenistä.

Koko oppimisen tuen suunnitelma löytyy www.lahti.fi > päätöksenteko> esityslistat> sivistyslautakunta 14.3.2017

Sivistyslautakunnan jäsenet Anneli Viinikka (sd) ja Harri Rummukainen (sd)

Tommi Berg
tommi.berg@uusilahti.fi

Suosittelemme