Kannanottoja ja kolumneja

Lukijalta

Berner-gate ja miljonääri-Sipilän omaisuuden kytkennät perattava

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner nimitettiin hallituksen jäseneksi luxemburgilaiseen Saltri II LuxCo-yhtiöön joulukuussa 2012. Luxemburgin kaupparekisterin mukaan Berner on edelleen virallisesti yhtiön hallituksen jäsen, vaikka hän itse väittää toista. Bernerin mukaan hän otti vastaan hallitusjäsenyyden luxemburgilaisessa yhtiössä Kährsin toiseksi suurimman omistajan Hartwall Capitalin pyynnöstä. ”Koin, että oma tehtäväni oli huolehtia suomalaisen perheyhtiön pääoman etujen toteutumisesta”, sanoo ministeri Anne Berner. Tultuaan valituksi ministeriksi hän kokee roolinsa edelleen samanlaisena, nyt yhtiön hallituksen sijaan maan hallituksessa.

Vaikka Bernerin ero Saltri II LuxCo-yhtiön hallituksesta olisikin totta, napanuora veroparatiiseissa lymyäviin suomalaiseen pääomaan ei ole todellakaan katkennut. Sen osoittavat hallituksen toimet, joilla veropakolaisia ja harmaata taloutta pyörittäviä pääomapiirejä ja heidän pääomiaan ollaan suojaamassa lain- ja verottajan kouralta.

Armahduslaki. Kuten Helsingin Sanomat 28.6.2015 kirjoitti, viimeistään vuonna 2018, eli tällä hallituskaudella, käynnistyy automaattinen tietojenvaihto, jolloin valtiot saavat entistä enemmän tietoja pankkitalletuksista veroparatiisimaissa. Tähän asti veroparatiiseista on saatu tietoja vain, mikäli viranomaiset ovat kyenneet esittämään täsmällisiä tietopyyntöjä. Näin ei usein ole, sillä veroparatiiseissa käytetään usein bulvaaneja eli sijaisjohtajia, ja tiedon kerääminen on hyvin hankalaa. HS jatkoi että automaattisen tietojenvaihdon takia monia veropakolaisia uhkaa kiinnijääminen.

Hallituksella ja ministeri Bernerillä onkin nyt kiire suojella ”suomalaista pääomaa”. Ei ole sattumaa, että hallituksen valmistelema lakihanke tuleekin sopivaan aikaan veropakolaisille, joiden ei lain myötä tarvitse pelätä rikosseuraamuksia, julkisuutta tai edes suuria jälkiveroja. Veropakolaisten ja pääministeri Juha Sipilän miljoonaomaisuudesta sekä tuotosta saamatta jäävät verot hallitus on maksattamassa sairailla, eläkeläisillä, vammaisilla, työttömillä, opiskelijoilla, lapsiperheillä ja pienipalkkaisilla naisvaltaisten alojen työntekijöillä.

Talousrikostutkinnan alasajo. Oikeistohallitus pelaa kaksinaamaista peliä. Samalla kun se on kirjannut tavoitteekseen harmaan talouden paljastumisesta tulevien tuottojen kasvattamisen 150 miljoonalla eurolla, kun samalla vie tutkinnalta resurssit. Keskustalaisen Mikael Pentikäisen päätoimittaman Maaseudun Tulevaisuudenkin mukaan poliisi joutuu vähentämään talousrikostutkijoita jopa 99 henkilöä. Ojalan laskuopin mukaan yhtälö tuottojen kasvattamiseksi ei toimi, mutta sehän onkin pääomapiirejä ja rikkaita suosivan oikeistohallituksen tarkoituskin.

Lobbarit Sipilä ja Berner tutkintaan. Pääministeri Juha Sipilä ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner istuvat taloussidonnaisuuksistaan johtuen kahdella pallilla. Sipilä istuu hallituksessa valvomassa verottoman miljoonaomaisuutensa tuottojen erityiskohtelun toteutumista jatkossakin.

Sipilän omaisuus on kätketty mm. kapitalisaatiosopimuksin, joissa omaisuus pysyy salassa ja veroa maksetaan vain, jossa kaikki osingot ja myyntivoitot ovat verovapaita ja veroja maksetaan ainoastaan jos rahaa otetaan kuoresta ulos. Sipilä on veropakolainen omassa maassaan ja pimennossa pidettyjen miljoonasijoitusten myötä kenties veroparatiiseissakin.

Nyt paljastunut ministeri Anne Bernerin tapaus, Bernergate, heittää mustan varjon koko hallituksen ylle. Berner paljastaa veroparatiisikytkennöistään vain sen, minkä tutkivat journalistit ovat jo saaneet selville. Talousrikostutkinta tulee nyt ulottaa ministereihin Sipilään ja Berneriin. Heidän mahdolliset kytkentänsä harmaaseen talouteen, veronkiertoon ja veroparatiiseihin tulee selvittää. Onhan pöyristyttävää, että suuren rahan lobbarit istuvat nyt ministereinä tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan heidän omaisuutensa kartuttamiseen.

Seppo Korhonen,

Suosittelemme