Jutut

Jokaisella lapsella on oikeus oppia – perusopetuslaki uusiksi

Perusopetuslain muutoksesta on kulunut jo vuosia, ja sen tavoitteena oli niin kutsutun kolmiportaisen tuen avulla tarjota jokaiselle lapselle riittävä ja yksilöllinen oppimisen polku, jotta kukaan ei syrjäytyisi. Tämä ei ole toteutunut, ja lapset on laitettu kärsijöiksi, kun kunnissa on lakkautettu erityisluokkia säästösyistä. Tähän on tultava muutos.

Tilastojen mukaan tehostetun tuen oppilaiden määrä kasvaa vuosittain huomattavasti, mutta erityisopetta-jien määrä on jäänyt jälkeen tarpeesta. Erityisen tuen oppilaita on siirretty isoihin ryhmiin lähikouluihinsa, kun erityisluokkia on säästösyistä lakkautettu. Tämä ei ollut lain uudistamisen tavoite.

OAJ:n selvityksen mukaan ainoastaan kolme prosenttia vastanneista opettajista ja rehtoreista ilmoitti, että resursseja on tarpeeksi tuen tarpeeseen nähden. Liian moni lapsi ja nuori jää ilman lain mukaista tukea koulupolkunsa aikana!

Perusopetuslaki vaatii muutoksia, ja seuraavan hallituksen on ne tehtävä viipymättä. Tehostetun tuen oppilaalla on oltava mahdollisuus opiskella määräaikaisesti pienryhmässä. Opiskelun erityisluokassa on oltava jokaisen sitä tarvitsevan oppilaan oikeus.

Rahoitusta on muutettava siten, että valtio osallistuu erityisoppilaan kustannuksiin täysimääräisesti eikä kunnille näin jää mahdollisuutta käyttää erityislapsia talouden tasapainottajana.

Koulutus tarvitsee rahaa, jotta voidaan palkata lisää opettajia erityistä tukea tarvitsevia lapsia varten. Lapsilla ja nuorilla on oikeus iloita omasta oppimisestaan ja onnistumisestaan, myös keskitason ja edistyneillä oppijoilla. Näin luodaan tulevaisuuden osaajia ja yhteiskuntamme rakentajia, joilla on vahvat oppimisvalmiudet ja usko valoisaan tulevaisuuteen.

Marju Markkanen

Suosittelemme