Koulupäivä ei saa olla laittoman pitkä

Koulupäivän pituus ei saa ylittää seitsemää tuntia, mutta Lahdessa on tästä etenkin yläkoulussa lipsuttu, tietää kirjoittaja. Kuva: Katja Luoma kluo

Syyslukukautta on käyty nyt noin kuukausi. Koulujen, pienten ja isompien koululaisten sekä perheiden arki on toivottavasti käynnistynyt hyvin. Koulunkäyntiin liittyy monia sääntöjä ja ohjeita, jotka ohjaavat opettajia, muita virkamiehiä, oppilaita, vanhempia sekä päätöksentekijöitä, ja hyvä niin. Peruskoulun toiminnasta määrätään myös laissa. Lainsäädännössä mm. määritellään, kuinka monta tuntia vähintään on opetusta viikoittain ja kuinka pitkä voi olla koulupäivä.

Olemme jo useampana vuonna saaneet yhteydenottoja huoltajilta, joiden lapsilla laissa määritelty päiväkohtainen enimmäistuntimäärä ylittyy. Huoltajien yhteydenotot opetushenkilöstöön ovat muuttaneet tätä epäkohtaa vain joidenkin oppilaiden kohdalla. Haluamme muistuttaa sekä koulujen lukujärjestyksistä päättäviä että heidän esimiehiään, että koulupäivä saa olla ensimmäisellä ja toisella luokalla enintään viisi, muilla luokilla enintään seitsemän oppituntia. Tiedossamme on useita yläkoulun oppilaita, joilla nämä päivittäisten oppituntien määrät ylittyvät.

Laki antaa mahdollisuuden poiketa säädetystä tuntimäärästä väliaikaisesti, jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää. Sitä, mitä pidetään tarkoituksenmukaisena tai väliaikaisena, laki ei määrittele. Väliaikaisena eli tilapäisenä ei kuitenkaan voida pitää koko lukuvuoden kestävää lukujärjestystä, jollaisista saamissamme yhteydenotoissa on kyse. Väliaikaista tuskin on edes jaksojärjestelmässä esiintyvä tuntimäärän ylittäminen. Lainlaatijan tarkoituksena lienee ollutkin mahdollistaa esimerkiksi opintoretkien toteutuminen sallimalla tilapäinen enimmäistuntimäärästä poikkeamisen.

Erityisen pahasti ollaan lavealla tiellä, jos ylipitkien koulupäivien voidaan katsoa johtuvan oppilaan katsomuksesta, sillä jo perustuslaissa säädetään yhdenvertaisuudesta ja uskonnon vapaudesta.

Erityisen pahasti ollaan lavealla tiellä, jos ylipitkien koulupäivien voidaan katsoa johtuvan oppilaan katsomuksesta.

Pyydämme kouluja tarkistamaan oppilaidensa lukujärjestykset ja tarvittaessa korjaamaan niissä esiintyvät laittomuudet. Toivomme myös, että kaikki huoltajat tarkistavat oman lapsen lukujärjestyksen ja ovat tarvittaessa yhteydessä kouluun, opetus- ja kasvatusjohtajaan tai meihin, jotta lahtelaisten lapsien koulupäivät saadaan pysymään säädetyissä raameissa.

Toivotamme kaikille voimia ja aktiivisuutta alkaneeseen koulutyöhön!

Pirjo Varumo

Jaa artikkeli

Suosittelemme